ระบบลงทะเบียนปีการศึกษา 2566

...
ลงทะเบียนรายวิชา

คุณครูสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงมีการจัดการเรียนการสอน

ลงทะเบียน
...
ลงทะเบียนชุมนุม

คุณครูสามารถดำเนินการได้ก่อนวันที่ 30 ต.ค. 2566

ลงทะเบียน
...
ระบบปพ 5 ออนไลน์สำหรับครู

คุณครูสามารถดำเนินการได้ก่อนวันที่ 30 ต.ค. 2566

เข้าสู่ระบบ