วันที่ 16-07-2561 ห้องที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล , สถิติการมา/ขาด/ลา มาเรียน 0 คน มาเรียนสาย 0 คน ขาดเรียน 0 คน ลาเรียน 0 คน ข้อมูลจากคาบโฮมรูมเครดิต : 401การส่งข้อความ : Invalid access token รายละเอียดการส่ข้อความ