ข้อความจากไลน์ bot

ข้อความจาก ข้อความ
นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร A2
นางสุกัลยา ดานา a2
นางจารุนีย์ สิงห์ทองลา ขอบคุณค่ะ
นางจารุนีย์ สิงห์ทองลา ได้แล้วค่ะ
นางจารุนีย์ สิงห์ทองลา แต่เข้าไปจัดพิมพ์ข้อมูลไม่ได้
นางจารุนีย์ สิงห์ทองลา น้องกัสพี่จะแก้ไขว่าด.ญ.จุฑามาศ(ลา)ค่ะ
นายนพรัตน์ ทองล้น
นางสุกัลยา ดานา 7 นาที สำหรับการดำเนินการ
นางสุกัลยา ดานา ระบบส่งลิงค์ให้ชัาเกิน อิอิ
นายวรวัฒน์ สมวงษา A01