บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

ฝ่ายบริหาร

นายประทัด ผาลี [01]

-

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเมธี ทิพรักษ์ [02]

-

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ