::: เนื่องจากเกิดการแพร่กระจายของโรค โควิด2019 ทางโรงเรียนได้รับนโยบายรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น เรื่องการมอบตัวและส่งเอกสารทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง:::
เปิดรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์เท่านั้น
กรอกข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

หากมีปัญหาในการใช้งานคลิก <<

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครเข้าศึกษาต่อ แต่การสมัครจะสำเร็จนักเรียนและผู้ปกครองจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ครบในวันและเวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนดจึงจะถือว่าการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็น
กรอกใบสมัคร


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ พัฒนาระบบโดยฝ่ายงานสื่อนวัตกรรม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม power by kruwor.com