::: การสมัครผ่านเว็บจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครนำเอกสารแสดงตนที่โรงเรียนระหว่างวันที่รับสมัคร 22-27 มีนาคม 2562 เว้นวันที่ 24 มีนาคม เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง :::
เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 22-27 มีนาคม 2562
เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 (วันเลือกตั้ง)

หากมีปัญหาในการใช้งานคลิก <<

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครเข้าศึกษาต่อ แต่การสมัครจะสำเร็จนักเรียนและผู้ปกครองจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ครบในวันและเวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนดจึงจะถือว่าการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็น

ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ พัฒนาระบบโดยฝ่ายงานสื่อนวัตกรรม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม power by kruwor.com